Koordynator projektu:

Jakub Michalak

Projekt graficzny:

Szkolne Kółko Fotograficzne

Programiści:

Michał Kowalski

Radosław Kołecki

Jakub Gorgoń

Patryk Bąkowski